Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a 2021.04.19. és 2021.04.20-ra kitűzött óvodai beíratás az alábbiak szerint történik:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 8§(2) bekezdése értelmében „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018-ban születtek és augusztus 31.-ig betöltik a 3. életévüket.

Óvodánk fogadja azokat a gyermekeket is, akik 2021. december 31-ig betöltik a 2,5. életévüket.

Mellékelten küldjük Önöknek a „Szándéknyilatkozat Óvodai felvételre” című nyomtatványt. Kitöltés után aláírva (ahol 2 szülő van, mindkét szülő aláírásával) kérjük, az óvoda postaládájába szíveskedjenek bedobni 2021.04.20. 17:00 óráig.

Azon gyermekek, akik más település óvodájába szeretnének felvételt nyerni, a gyermek nevét feltüntetve a nyomtatványon üresen küldjék vissza számunkra.

Lehetőség van arra, hogy a jelentkezési lapot kitöltve, befotózva és aláírva, a napraforgo@baptistaoktatas.hu email címre elküldik.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy azon gyermekek esetében, akik rendelkeznek szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel, annak másolatát, illetve az adatkezelési tájékoztatóról szóló szülő/szülők által aláírt nyilatkozatot szíveskedjenek csatolni a jelentkezési laphoz.

Alapító okiratunk szerint ellátjuk az integráltan nevelhető gyermekeket:

-         beszédfogyatékossággal küzdők

-         pszichés fejlődési zavarral küzdők, (ezen belül figyelemzavarral küzdők, valamint magatartás szabályozással küzdők)

-         érzékszervi fogyatékos/ hallássérült – enyhe fokban nagyothalló

A felvételről szóló határozatok kiadásának módjáról, idejéről értesíteni fogjuk Önöket, postai úton küldjük ki a határozatokat.

A fenti döntést mindenki érdekében hoztuk. Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK