Közérdekű
Akkreditált Kiváló Tehetségpont Oklevél

2019. március 23.-án nagy örömmel vettük át a Nemzeti Tehetsègsegìtő Tanàcs által adomànyozott Akkreditàlt Kivàló Tehetsègpont oklevelét.

ESEMÉNY
Beiratkozás

Kedves Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodai beíratásunk 2019. április 15-16-án 8:00 órától 15:00 óráig lesz óvodánkban. Az Nkt. 2011. évi CXC törvény alapján 2015. szeptember 1-től 3 éves kortól KÖTELEZŐ az óvodai ellátás igénylése. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2019. december 31.), felvéve, hogy minden, a lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)) Aki szeretné gyermeke óvodai ellátását igényelni, kérjük, szíveskedjen a beíratáskor gyermekével együtt megjelenni, és az alább felsorolt dokumentumokat hozni: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét igazoló orvosi igazolás • lakcím kártya • TAJ kártya • személyi igazolvány • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum Minden leendő ovist szeretettel várunk!

Tehetséggondozás
Néptánc csoportunk előadása a Zeneakadémiai konferencián

Óvodánk részt vesz az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett "A hazai és határon túl óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása" című "NTP-OTKP-18" kódszámú pályázatban. Néptánc csoportunk előadásával színesítette óvodánk Zeneakadémiai konferenciáját.